mezzotints

Clairton (Detail)
Clairton (Detail)
1997, Mezzotint printed on pale green paper, 13 5/8" x 16 7/8"