mezzotints


Ocean Terminal I (1st State)
1994, 29 7/8" x 30"